Meer dan 50 handige tips Gratis persoonlijk advies Voorbereid je keuken kopen

Privacy Statement

September 2014

Keukentips.info is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van haar websites van groot belang is voor haar activiteiten. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar, transparant en persoonlijk is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke behoeften.

De informatie die Keukentips.info over jou verwerkt (hierna aangeduid als: “persoonsgegevens”) wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Keukentips.info houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Elke verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

In dit privacystatement hebben wij nader voor je op een rij gezet hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. Je kunt hier in lezen welke gegevens wij van je verwerken en welke invloed je daar zelf op kunt uitoefenen. Dit privacystatement is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken. Een overzicht vind je hieronder. Wij raden je aan om, voor een volledig beeld, het gehele privacystatement door te nemen.

Keukentips.info behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. Dit privacystatement kan dan ook van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacystatement vind je altijd op www.keukentips.info. Wanneer wij wijzigingen aanbrengen in deze verklaring, zal de “laatste versie”-datum bovenaan het document worden aangepast. Indien Keukentips.info wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal zij zorgdragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten.

Welke gegevens verwerkt Keukentips.info van je?

Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden tot individuele natuurlijke personen. Keukentips.info van Keukentips.info kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij niet alleen om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, sekse, en e-mailadres, maar ook om gegevens over interesses van jou als gebruiker van één van de websites van Keukentips.info. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij Keukentips.info bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren, door het invullen van een enquête/test of omdat Keukentips.info jouw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop je van de diensten van Keukentips.info gebruik maakt. Ook worden financiële gegevens verwerkt als je producten op een van de websites bestelt, of een product koopt op een door Keukentips.info gedane aanbieding, voorzover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen. De servers van Keukentips.info leggen voorts automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek.

Voor welke doeleinden gebruikt Keukentips.info je gegevens?

Dienstverlening

Keukentips.info van Keukentips.info verwerkt je persoonsgegevens in de eerste plaats om onze diensten aan je te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen van deze diensten is verwerking van je gegevens noodzakelijk. Zonder verwerking van je gegevens kunnen wij onze diensten niet aan je leveren.

Keukentips.info kan persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, uitwisselen en combineren met haar andere (online) concepten en producten. Dit doet Keukentips.info om je beter van dienst te kunnen zijn en de inhoud van de websites nog beter op je interesses af te stemmen. Indien je bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van jouw persoonsgegevens met andere online concepten, meld dit via info@keukentips.info onder vermelding van privacy.

Doeleinden

Keukentips.info verzamelt en verwerkt via de door haar geëxploiteerde websites persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • voor marktonderzoek, marketing- en verkoopactiviteiten ten behoeve van Keukentips.info en aan Keukentips.info gelieerde ondernemingen. Je gegevens worden verwerkt voor het geven van een online keukenadvies.
  • voor het verstrekken en verkopen van (persoons)gegevens aan door Keukentips.info zorgvuldig geselecteerde aanbieders die vervolgens aanvullende en een uitgebreidere dienstverlening kunnen verrichten op de door jou aangevraagde informatie over bepaalde online producten, diensten en/of activiteiten met betrekking tot keukens.
  • om gericht aanbiedingen te doen zowel schriftelijk, telefonisch als elektronisch waarvan Keukentips.info op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het je interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan Keukentips.info een profiel van je opstellen;
  • om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
  • om Keukentips.info verkoopt en verhuurt haar persoonsgegevens aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten (list rental);
  • om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
  • om te voldoen aan de op Keukentips.info rustende wet- en regelgeving.

Informatie die je achterlaat op Keukentips.info-websites

Op sommige Keukentips.info-websites vragen wij je om aanvullende persoonlijke informatie, zoals je e-mailadres, naam, geslacht, postcode of een telefoonnummer, maar ook om gegevens over interesses van jou als gebruiker van één van de websites van Keukentips.info . Deze gegevens kunnen zoals eerder omschreven bijvoorbeeld bij Keukentips.info bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren, door het invullen van een enquête-test of omdat Keukentips.info jouw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop je van de diensten van Keukentips.info gebruik maakt. Ook worden financiële gegevens verwerkt als je producten op een van de websites bestelt, of een product koopt op een door Keukentips.info gedane aanbieding, voorzover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen.

Surf- en Klikgedrag

We kunnen informatie verzamelen over je bezoek aan Keukentips.info-websites, inclusief de pagina’s die je daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop je klikt en de andere acties die je onderneemt. Daarnaast verzamelen we bepaalde standaardinformatie die je browser naar elke website verzendt die je bezoekt, zoals je IP-adres, het type en de taal van de browser, de tijd van je bezoek en het webadres van waaruit je onze website bereikte.

Cookies

Keukentips.info-websites maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op je computer worden gezet door de server van een webpagina. Cookies kunnen je computer en bestanden niet beschadigen. Het gebruik van cookies maakt het gebruik van Keukentips.info-websites eenvoudiger. Cookies stellen ons in staat om relevante en aan je voorkeuren aangepaste inhoud op de webpagina te tonen.

Keukentips.info-websites zijn goed beveiligd. Van cookies van Keukentips.info-websites kun je verwachten dat ze je bezoek aan de website vergemakkelijken en erop vertrouwen dat ze geen virussen op je computer overbrengen.

Je kunt zelf bepalen of je cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar je kunt de instellingen van je browser meestal wel zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Wanneer je gebruik maakt van een openbare computer of niet wilt dat deze informatie wordt opgeslagen, kies je het juiste selectievakje in je browser om te voorkomen dat dit cookie wordt gebruikt.

Als je ervoor kiest cookies te weigeren, kan het voorkomen dat je je niet kunt aanmelden bij of gebruik kunt maken van de interactieve functies van Keukentips.info-websites en -services waarvoor cookies noodzakelijk zijn.

Cookies van derden

De meeste online advertenties in banners die je ziet op Keukentips.info-websites worden afgebeeld door Keukentips.info zelf. Daarnaast staan we echter ook advertentienetwerken van derden toe advertenties af te beelden op Keukentips.info-webpagina’s. Sommige van deze advertentienetwerken plaatsen een permanente cookie op je computer om je computer te kunnen herkennen wanneer ze je een online advertentie sturen. Op deze manier kunnen deze netwerken informatie verzamelen over waar jij en andere gebruikers van je computer de advertenties zagen en op welke advertenties je hebt geklikt. Deze informatie stelt de advertentienetwerken in staat gerichte reclame te leveren waarvan zij menen dat deze jou zal interesseren. Keukentips.info heeft geen toegang tot de cookies die eventueel door advertentienetwerken van derden zijn geplaatst.

Page Tagging

Keukentips.info-webpagina’s maken gebruik van page tagging. Hierbij wordt er een plaatje (van één pixel) of een stukje Javascript op elke pagina van de site geplaatst. Pagetagging wordt gebruikt bij de aflevering van cookies op websites.

Page Tagging stelt ons in staat om de gebruikers te tellen die onze websites hebben bezocht, gegevens over gebruik van onze sites te verzamelen en de effectiviteit van reclamecampagnes te bepalen. Page tagging stelt ons daarnaast in staat om bijvoorbeeld gegevens te verzamelen over hoe vaak het klikken op een advertentie van een derde op een Keukentips.info-website leidt tot een aankoop op de website van die derde.

Wij verbieden het gebruik van page tags op onze websites door derden. Het is derden dus niet toegestaan om op Keukentips.info websites via page tags persoonlijke gegevens te verzamelen.

Wanneer je nieuwsbrieven of reclamemail ontvangt van Keukentips.info, kunnen wij soms gebruik maken van page tagging om te bepalen of de e-mail werd geopend en op welke koppelingen je klikt, zodat we in de toekomst beter gerichte e-mail- of andere communicatie kunnen verzorgen.

Koppeling met interne en externe bestanden

Om je een meer consistente en persoonlijke ervaring te kunnen bieden bij je interacties met Keukentips.info, kan Keukentips.info de informatie die zij heeft verzameld in het kader van een door haar aan jou geleverde dienst combineren met informatie die zij heeft verkregen via andere door Keukentips.info aan jou geleverde diensten.

Daarnaast kunnen we de informatie die we verzamelen aanvullen met informatie die we van andere bedrijven hebben verkregen. Zo kunnen we bijvoorbeeld gebruik maken van de diensten van andere bedrijven die ons in staat stellen een algemeen beeld te krijgen van je demografische en socio-economische situatie, zodat we onze dienstverlening daaraan kunnen aanpassen.

Hoe lang bewaart Keukentips.info je gegevens?

Keukentips.info bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gegeven verschillen.

Hoe worden je gegevens beveiligd?

Keukentips.info draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van je gegevens. Hiermee wordt zeker gesteld dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Hoe wordt er omgegaan met de inzage in je persoonsgegevens?

Als klant heb je recht op inzage van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van je zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

Een verzoek tot inzage kun je indienen door een brief, voorzien van je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, te sturen aan het hieronder onder ‘contact’ aangegeven adres. Keukentips.info kan je maximaal € 4,50 aan administratiekosten in rekening te brengen.

Hoe kan je je persoonsgegevens corrigeren?

Als klant heb je het recht om je persoonsgegevens te laten corrigeren. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via het onder ‘contact’ aangegeven adres.
Je ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord.

Welk recht van verzet heb je?

Keukentips.info wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met jouw persoonsgegevens omgaat. Dit privacy- en cookiebeleid wil daar een bijdrage aan leveren. Als je echter vragen hebt over de manier waarop Keukentips.info met je persoonsgegevens omgaat, kun je altijd een bericht sturen aan: info@keukentips.info.

Als klant van Keukentips.info heb je wettelijk een aantal mogelijkheden om je te verzetten tegen gebruik van je gegevens voor marketingdoeleinden. Ook indien je in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kun je je verzetten tegen verder gebruik van je gegevens.

Tegen het gebruik van je persoonsgegevens kun je bezwaar maken indien je persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kun je bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van je gegevens voor direct marketing-doeleinden en/of verstrekking van je gegevens aan derden voor direct marketing-doeleinden.

Mocht je er bezwaar tegen hebben dat Keukentips.info je gegevens gebruikt voor marketingdoeleinden, dan kun je dit ons laten weten per brief, gericht aan het adres dat is vermeld onder ‘contact’.

Je kunt bezwaar maken tegen direct marketing activiteiten van Keukentips.info in het algemeen, maar ook specifiek tegen bepaalde vormen van direct marketing zoals het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan andere online concepten van Keukentips.info of aan derden. Tevens kun je specifiek bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte aanbiedingen en advies op de volgende wijzes:

schriftelijke direct mailingen;
e-mail;
telemarketing;
deelname aan (commercieel) onderzoek;

Indien je bezwaar wilt maken vermeld dan in de brief duidelijk tegen welk gebruik van je gegevens je bezwaar maakt. Geef daarbij tevens aan tegen welke methode van communicatie je bezwaar maakt: wil je bijvoorbeeld wel post ontvangen, maar niet gebeld worden, wil je bijvoorbeeld wel e-mail ontvangen maar niet benaderd worden voor (commercieel onderzoek).

De mogelijkheid tot het maken van bezwaar geldt alleen voor het gebruik van je gegevens voor commerciële doeleinden. Je ontvangt binnen 4 weken na je bezwaar van ons een schriftelijk antwoord.

Indien Keukentips.info niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan Keukentips.info je vragen om je verzoek (nader) te specificeren. Keukentips.info schort de uitvoering van je verzoek op totdat je Keukentips.info de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Keukentips.info stuurt je na uitvoering van je verzoek altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je verzoek daartoe zal Keukentips.info het gebruik van jouw gegevens voor de doeleinden waartegen jouw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of verbeteren, tenzij en voorzover de wet Keukentips.info verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Je kunt de verdere ontvangst van reclame via mail van Keukentips.info ook voorkomen door de instructies op te volgen die worden gegeven in de e-mailberichten die je ontvangt. U kunt zich ook hier afmelden voor e-mailberichten.

Hoe kan je contact zoeken met Keukentips.info?

Keukentips.info
Pedro de Medinalaan 11
086 XK  Amsterdam
E: info@keukentips.info